Thử Bỏ Windows Để Chuyển Qua sử dụng LINUX | ThinkView Thử Nghiệm

#Linux #Ubuntu #Windows Nếu đồng đội vẫn lưu luyến Windows thì ghé ThinkPro lựa laptop nhé: Sau một thời kì “ăn nằm” quá dài với Windows và macOS, mình quyết định chuyển qua Linux (cụ thể nhánh Ubuntu) một thời kì. Dù mới thiết đặt và trải nghiệm chưa lâu, nhưng mọi thứ nhường như …

Thử Bỏ Windows Để Chuyển Qua sử dụng LINUX | ThinkView Thử Nghiệm Read More »