ThinkView thử nghiệm

Thử 1 tuần "miễn cưỡng" sử dụng Tablet Mode của Window 10! | ThinkView thử nghiệm

“Tablet mode” đang bị bỏ rơi bởi vì chính Microsoft. Chợ ứng dụng nghèo nàn, cử chỉ không có nhiều điểm không giống nhau hay desktop mode đã làm quá tốt đã làm người sử dụng quên hẳn cơ chế máy tính bảng của window 10. _ THEO DÕI: Page: Web: Group: Instagram: hàng ngũ: …

Thử 1 tuần "miễn cưỡng" sử dụng Tablet Mode của Window 10! | ThinkView thử nghiệm Read More »

1 tuần sử dụng hệ điều hành ChromeOS (tốt hơn Windows/Macos?) | ThinkView thử nghiệm

ChromeOS là hệ điều hành được tạo ra bởi vì Google – nhiệm vụ của nó là để sử dụng Chrome, và…sử dụng Chrome. Xét về khoản này thì Chrome thậm chí còn tốt hơn cả Windows hay Macos nhờ giao diện đẹp và tương trợ tốt phần cứng cũ. _ Follow Hưng Khúc: Facebook …

1 tuần sử dụng hệ điều hành ChromeOS (tốt hơn Windows/Macos?) | ThinkView thử nghiệm Read More »