Tag Archives: macbook 120hz

ẢO THẬT ĐẤY! Laptop của Apple cũng có TAI THỎ #shorts

ẢO THẬT ĐẤY! Laptop của Apple cũng có TAI THỎ #shorts

Tiêu đề video: ẢO THẬT ĐẤY! Laptop của Apple cũng có TAI THỎ #shorts Độ dài: 00:00:56, Ngày đăng: 2021-10-19 13:07:37 Tác giả: Vật Vờ Studio Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=TAQwoaB9w1o Macbook Pro 14 và 16 inches vừa được giới thiệu với một cấu hình mạnh khủng khiếp nhưng không thể bỏ …

Read More »