Tag Archives: kinh nghiệm

kinh nghiệm đi chơi Myanmar 8/2018 – Yangon phần 1

Video san sẻ kinh nghiệm đi chơi trải nghiệm cuộc sống đơì thường ở Myanmar thực hiện tháng 8/2018. Bỏ qua các điểm checkin thông thường như các tour du lịch, Video của gia đình đi để trải nghiệm cuộc sống, văn hóa, loài người, ẩm thực … các đi …

Read More »