Tag Archives: hệ điều hành

Lịch sử Hệ điều hành Windows

Windows history. Lịch sử hệ điều hành windows, windows Xp, windows vista, windows 7, windows 8, windows 10…. Bachkhoa-Aptech là thành viên ưu tú của Aptech Worldwide, đơn vị tiền phong đưa chương trình tập huấn CNTT gắn liền với doanh nghiệp Liên hệ với chúng tôi: HỆ THỐNG tập …

Read More »

Windows 10 – Hệ điều hành của mọi người

Không thể phụ nhận, Windows 7 là một trong những hệ điều hành được yêu thích nhất từ trước tới nay. Nhưng sẽ thế nào nếu sau ngày 14/01/2020, hệ điều hành này sẽ không còn được tương trợ nữa? kiên cố Windows 10 sẽ là hệ điều hành thích …

Read More »