Tag Archives: ghost windows

Hướng dẫn ghost trực tiếp trên hệ điều hành windows

Hướng dẫn ghost trực tiếp trên hệ điều hành windows

Tiêu đề video: Hướng dẫn ghost trực tiếp trên hệ điều hành windows Độ dài: 00:08:17, Ngày đăng: 2015-02-16 16:57:58 Tác giả: Đặc sản Tây Bắc Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=F8TcerGIUGo Link tải One Key Ghost: Ghost trực tiếp trên hệ điều hành giúp bạn không phải cài lại window, ghost trực …

Read More »