Tag Archives: esports

Highlights 100 vs EDG [Vòng Bảng][CKTG 2021][16.10.2021]

Tiêu đề video: Highlights 100 vs EDG [Vòng Bảng][CKTG 2021][16.10.2021] Độ dài: 00:06:28, Ngày đăng: 2021-10-17 01:28:58 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=nG1a_2QtyX4 Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. #VCS #VETV7 #LMHT ————————————- VETV7 …

Read More »

Highlights DK vs EDG [GAME 4] [CHUNG KẾT] [CKTG 2021] [06.11.2021]

Tiêu đề video: Highlights DK vs EDG [GAME 4] [CHUNG KẾT] [CKTG 2021] [06.11.2021] Độ dài: 00:03:55, Ngày đăng: 2021-11-06 23:07:18 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=caOCIF27mpU Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. #VCS …

Read More »

Highlights GEN vs TL [Tie-Break 1][Vòng Bảng][CKTG 2021][Ngày 7][19.10.2021]

Tiêu đề video: Highlights GEN vs TL [Tie-Break 1][Vòng Bảng][CKTG 2021][Ngày 7][19.10.2021] Độ dài: 00:05:48, Ngày đăng: 2021-10-19 01:26:44 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=3pgET8iv8JA Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. #VCS #VETV7 #LMHT …

Read More »

RNG vs HLE [TIEBREAK] [Vòng Bảng][CKTG 2021][17.10.2021]

Tiêu đề video: RNG vs HLE [TIEBREAK] [Vòng Bảng][CKTG 2021][17.10.2021] Độ dài: 00:53:21, Ngày đăng: 2021-10-18 01:25:38 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=BweHzBRhI9s Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. #VCS #VETV7 #LMHT ————————————- VETV7 …

Read More »

RNG vs EDG [Game 1][Tứ Kết][CKTG 2021][22.10.2021]

Tiêu đề video: RNG vs EDG [Game 1][Tứ Kết][CKTG 2021][22.10.2021] Độ dài: 00:40:01, Ngày đăng: 2021-10-23 19:54:10 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=d8pud45DbsM Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. #VCS #VETV7 #LMHT ————————————- VETV7 …

Read More »

Highlights GEN vs C9 [Game 3][Vòng Tứ Kết][CKTG 2021][25.10.2021]

Tiêu đề video: Highlights GEN vs C9 [Game 3][Vòng Tứ Kết][CKTG 2021][25.10.2021] Độ dài: 00:07:36, Ngày đăng: 2021-10-25 22:00:47 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=LoLU_fcvID4 Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. #VCS #VETV7 #LMHT …

Read More »

Highlights HLE vs RNG [TIE BREAK] [Vòng Bảng][CKTG 2021][17.10.2021]

Tiêu đề video: Highlights HLE vs RNG [TIE BREAK] [Vòng Bảng][CKTG 2021][17.10.2021] Độ dài: 00:06:14, Ngày đăng: 2021-10-18 01:35:51 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=aNgo4X3VS28 Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. #VCS #VETV7 #LMHT …

Read More »

Vòng Khởi Động | Chung Kết Thế Giới 2021 – Ngày 3

Tiêu đề video: Vòng Khởi Động | Chung Kết Thế Giới 2021 – Ngày 3 Độ dài: 06:09:00, Ngày đăng: 2021-10-08 00:29:14 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=Rgz2DlotWjA Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. …

Read More »

Highlights GEN vs LNG [Vòng Bảng][CKTG 2021][Ngày 7][18.10.2021]

Tiêu đề video: Highlights GEN vs LNG [Vòng Bảng][CKTG 2021][Ngày 7][18.10.2021] Độ dài: 00:06:36, Ngày đăng: 2021-10-18 21:11:36 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=VNdHOjI1AvI Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. #VCS #VETV7 #LMHT ————————————- …

Read More »

Highlights MAD vs LNG [Vòng Bảng][CKTG 2021][13.10.2021]

Tiêu đề video: Highlights MAD vs LNG [Vòng Bảng][CKTG 2021][13.10.2021] Độ dài: 00:06:30, Ngày đăng: 2021-10-13 20:37:53 Tác giả: VETV7 ESPORTS Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=GfmSWW6D2Ow Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN. #VCS #VETV7 #LMHT ————————————- VETV7 …

Read More »