Giới thiệu Hệ điều hành Windows 11 I Windows 11 Build 21996

@Kỹ Năng Tin Học Windows 11 chính thức bị rò rỉ với một phiên quý khách dạng dành cho nhà phát triển. Trước kia, khi Windows 10 được tạo ra, Microsoft đã từng tuyên bố rằng Windows 10 sẽ là phiên quý khách dạng Windows sau rốt cho người sử dụng. Rõ ràng, với sự …

Giới thiệu Hệ điều hành Windows 11 I Windows 11 Build 21996 Read More »