Tag Archives: Apple News

Cập Nhật iOS 15.1.1 Chính Thức: Fix Lỗi RỚT CUỘC GỌI – Nhưng Chỉ iPhone 12/13 Được Cập Nhật

Cập Nhật iOS 15.1.1 Chính Thức: Fix Lỗi RỚT CUỘC GỌI - Nhưng Chỉ iPhone  12/13 Được Cập Nhật

Tiêu đề video: Cập Nhật iOS 15.1.1 Chính Thức: Fix Lỗi RỚT CUỘC GỌI – Nhưng Chỉ iPhone 12/13 Được Cập Nhật Độ dài: 00:04:48, Ngày đăng: 2021-11-18 17:26:29 Tác giả: Điện Thoại Vui TV Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=pSsuByVUCd0 Điện Thoại Vui Tech: Điện Thoại Vui News: 🔧 Sửa điện thoại …

Read More »

iPhone X Lên iOS 15 Mất 10 Tính Năng – Live Text, Portrait Facetime Không Còn| Điện Thoại Vui TV

iPhone X Lên iOS 15 Mất 10 Tính Năng  - Live Text, Portrait Facetime Không Còn| Điện Thoại Vui TV

Tiêu đề video: iPhone X Lên iOS 15 Mất 10 Tính Năng – Live Text, Portrait Facetime Không Còn| Điện Thoại Vui TV Độ dài: 00:10:24, Ngày đăng: 2021-10-05 18:45:51 Tác giả: Điện Thoại Vui TV Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=0glsU7gFCdA Điện Thoại Vui Tech: Điện Thoại Vui News: 🔧 Sửa điện …

Read More »

Cập Nhật iOS 15.0.1 chính thức : Fix Lỗi BÁO ĐẦY BỘ NHỚ – Nhưng Không Cần Lên Vội

Cập Nhật iOS 15.0.1 chính thức : Fix Lỗi BÁO ĐẦY BỘ NHỚ - Nhưng Không Cần Lên Vội

Tiêu đề video: Cập Nhật iOS 15.0.1 chính thức : Fix Lỗi BÁO ĐẦY BỘ NHỚ – Nhưng Không Cần Lên Vội Độ dài: 00:06:13, Ngày đăng: 2021-10-02 22:26:19 Tác giả: Điện Thoại Vui TV Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=GZFthgon0Xc Điện Thoại Vui Tech: Điện Thoại Vui News: 🔧 Sửa điện thoại …

Read More »