Bò áp chảo tại nhà – steak home

Bò áo chảo là món ăn rất thú vị và đơn giản để làm tại nhà. Bờm hay làm ở nhà và có san sớt cho mọi người cách làm. #bòápchảo, #steakhome, #onhanoitro, #caubomtv, #CB, #CậuBờmTV, Cám ơn mọi người, các cô chưng Cả nhà em đã luôn cạnh theo …

Read More »